W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Regulamin

korzystania z sali zabaw

 1. Sala zabaw „Małe Wybryki” przeznaczona jest dla dzieci do 12 roku życia.

 2. Dziecko wchodzi i korzysta z sali zabaw wyłącznie przebywając pod opieką pełnoletniego opiekuna. Wyjątkiem są warsztaty i zajęcia dla rodziców lub dzieci.

 3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci podczas zabawy.

 4. Koszt zabawy określony jest w cenniku. Cena nie obejmuje kosztu opieki nad dziećmi.

 5. Dzieci do 12 miesiąca życia korzystają z sali zabaw bezpłatnie.

 6. Wejście opiekuna i dziecka do sali możliwe jest po poinformowaniu pracownika sali przebywającego w recepcji, uiszczeniu opłaty i odbioru numerka. Dany numerek przynależy do dziecka i opiekuna. Należy zwrócić go po zakończonej zabawie i uregulowaniu ewentualnej dopłaty. Czas przebywania na sali kontrolują opiekunowie. Niewykorzystanie biletu, nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy.

 7. Przed skorzystaniem z sali zabaw należy, ściągnąć okrycie wierzchnie, obuwie i pozostawić je w szatni. Na teren sali zabaw wchodzimy wyłącznie w skarpetkach lub stopkach.

 8. Pobranie numerka w recepcji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sali Zabaw i Regulaminu korzystania z konstrukcji zabawowej.

 9. Ze względu na bezpieczeństwo, przed rozpoczęciem zabawy ściągamy i odkładamy w bezpieczne miejsce (szatnia): łańcuszki, okulary, zegarki, biżuterię, inne ostre przedmioty. A także opróżniamy kieszenie dziecka.

 10. Właściciel oraz personel nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Małych Wybryków.

 11. Na teren sali zabaw nie wnosimy własnego jedzenia i picia. Napoje i przekąski zakupione w kawiarence spożywamy wyłącznie przy stolikach.

 12. W strefach zabawy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków, picia napojów i żucia gum. Z wyłączeniem salek urodzinowych w trakcie przyjęcia urodzinowego.

 13. Na terenie sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (w tym elektronicznych również), picia alkoholu, spożywania środków odurzających, wprowadzania zwierząt i wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i substancji.

 14. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających nie będą wpuszczone na teren Małych Wybryków. Personel zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wyproszenia osób zachowujących się niestosowanie, bez zwrotu opłaty za wstęp.

 15. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania na terenie sali zabaw dzieci będących nosicielami chorób zakaźnych, wirusowych lub bakteryjnych. Personel może nie zgodzić się na wpuszczenie do sali dzieci stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia innych klientów tzn.: dzieci chore, z opatrunkami gipsowymi, szynami.

 16. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania obsługi Sali Zabaw o schorzeniach lub niepełnosprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.

 17. Właściciel oraz personel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy powstałe w związku z nieregulaminowym korzystaniem z Sali Zabaw. Jeżeli w Sali Zabaw będzie miało miejsce zdarzenie, w wyniku którego zostanie poszkodowane dziecko lub opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić pracownikowi Sali Zabaw na piśmie opisując okoliczności zdarzenia i jego skutki. Następnie opiekun zobowiązany jest dostarczyć Sali Zabaw opinię lekarską dotyczącą stanu zdrowia poszkodowanego. Wszelkie roszczenia odwołujące się do zdarzeń, które nie zostały zgłoszone zgodnie z powyższym zapisem, będą traktowane jako roszczenia nie dotyczące zdarzeń powstałych w czasie lub w konsekwencji przebywania w Sali Zabaw.

 18. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez dzieci pozostające pod ich opieką.

 19. Apteczka znajduje się w recepcji Sali Zabaw.

 20. W sytuacjach wykraczających poza Regulamin, personel ma prawo zwrócić uwagę dziecku bądź opiekunowi. Jeżeli pomimo upomnienia, nieodpowiednie zachowania zagrażające życiu bądź zdrowiu innych osób będą się powtarzać, personel może wyprosić klienta z Sali Zabaw lub skrócić czas zabawy bez zwrotu opłaty za wstęp.

 21. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania poleceń ( dotyczących bezpieczeństwa zabawy, spraw organizacyjnych lub podobnych) personelu na terenie Sali Zabaw.

 22. W przypadku dużej ilości dzieci znajdujących się w Sali Zabaw, personel może czasowo ograniczyć liczbę osób wchodzących, ze względu na obowiązujące wymogi bezpieczeństwa dla konstrukcji i urządzeń znajdujących się w Sali Zabaw.

 23. Po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Małych Wybryków i podpisanie stosownego oświadczenia, możliwe jest pozostawienie dziecka (powyżej 3 roku życia) po opieką personelu. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy możliwości pozostawienia dziecka pod opieką pracowników, jeżeli na terenie Małych Wybryków przebywa zbyt duża liczba dzieci.

 24. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 25. Sprawy nieujęte w regulaminie należy skonsultować z personelem Małych Wybryków.

 26. Na terenie sali zabaw zabrania się: biegać, korzystać z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, wynoszenia piłeczek z basenów, popychania dzieci i zabaw stwarzających zagrożenie dla innych dzieci.

 27. Zakup biletu wstępu na Salę Zabaw jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć oraz filmów z udziałem dzieci i opiekunów przebywających w Sali Zabaw na potrzeby promocyjno – reklamowe Dziecięcej Sali Zabaw „Małe Wybryki”.